top of page
י.אלוני שמאות מקרקעין - פרויקטים נבחרים

פרויקטים נבחרים

להלן רשימה חלקית של עבודות בולטות שבוצעו על ידי המשרד

 

הערכת שווי - חלק מפרוייקט See One תל-אביב | הערכת שווי - חלק מפרוייקט וולדורף אסטוריה ירושלים | הערכת שווי - פרוייקט פינוי בינוי – פתח תקוה | הערכת שווי - פרוייקט הקמת מתחמי מסחר ותחנת דלק – כפר אדומים | הערכת שווי למטרת פיצוי פינוי עפ"י חוק ישום תכנית ההתנתקות התשס"ה 2004 | הערכת שווי למטרת פיצוי ערך – דרך איילון בת ים חולון | הערכת נכסי חברת כור נכסים (מכירה) | הערכת בתי אבות מוסדות ויזניץ | הערכת נכסי מפעל ספן (הנפקה) | הערכת נכסי המקרקעין של שק"ם | הערכת נכסי חברת תדיראן (למאזן והנפקה) | הערכת נכסי תשלובת טמפו (להנפקה) | הערכת נכסי תשלובת שטיחי כרמל (מכירה 1994) | הערכת חלק מנכסי רשות שדות התעופה | הערכת כל נכסי המקרקעין של חברת שיכון ופיתוח לישראל (1978) | הערכת חלק מנכסי חברת מבני תעשיה (1987) | הערכת נכסי המקרקעין של ממ"ן (מקרקעין - להנפקה) | הערכת שווי מפעלי מכתשים ואגן בבעלות חברת כור | הערכת מקרקעין וציוד של תשלובת אמקור (בטוחות, מאזן, הנפקה) | הערכת נכסי המקרקעין של חברת כבלים וחוטי חשמל (הנפקה) | הערכת נכסי המקרקעין של חברת אלאופ תעשיה (הנפקה) | הערכת נכסי המקרקעין של חברת מגרית - מת"מ (הנפקה) | הערכת נכסים וציוד של מפעל מנועי בית שמש | הערכת נכסי המקרקעין של מספנות ישראל | הערכת נכסי המקרקעין של חברת הקריון-מליסרון לרבות קניון "הקיריון" (להנפקה) | הערכת חלק מנכסי המקרקעין של בנק הפועלים | הערכת חלק מנכסי המקרקעין של הבנק הבינלאומי  | הערכת חלק מנכס המקרקעין של קופ"ח | הערכת נכסי מפעל עשות אשקלון (הנפקה) | הערכות נכסים (קרקעות ומבנים) לחברת חלמיש | הערכת פרוייקט בית קליפורניה חברת קיטאל (הנפקה) | הערכת חלק מנכסי סולתם | הערכת נכסי חברת השקעות מרכזים (הנפקה) | הערכת נכסי חברת אמפל (הנפקה) | הערכת נכסי חברת נחושתן (הנפקה) | הערכת נכסי המקרקעין של מפעל פניציה חיפה | הערכת חלק מנכסי חברת אפרידר | הערכת נכסי ת.ה.ל (הפרטה) | הערכת קניון לב המפרץ, חיפה (הנפקה) | הערכת חוות המיכלים של תחנת הכוח רידינג ת"א | הערכת שווי נכסי המקרקעין של אג"ד (לעניין קביעת שווי מניות החברים) | אומדן שווי נכסי נמלי רשות הנמלים בישראל | אומדן פיצויי הפקעה לכל המחזיקים בשכונת שייך מוניס - מינוי שמאי מכריע מטעם ביהמ"ש המחוזי (הפקעה על ידי עיריית ת"א להרחבת אוניברסיטת ת"א) (בהיקף כספי של כ- 30,000,000 $) | אומדן פיצויי הפקעה לכל המחזיקים בשכונת גבעת עמל א' - מינוי שמאי מכריע מטעם עיריית ת"א ואקירוב (בהיקף כספי של כ- 10,000,000 $) | אומדן פיצויי הפקעה לשכונת מגורים בדרך חיל השריון - מינוי שמאי מכריע מטעם ביהמ"ש המחוזי (הפקעה על ידי נתיבי איילון להקמת מחלף) | הערכת קרקעות בעורף נמל אשדוד בהליך בוררות בין רשות הנמלים לבין חברת החשמל (בהיקף כספי של כ- 150,000,000 $) | הערכת קרקעות בחולות ראשל"צ בהליך שמאות מכרעת בין חברת הכשרת היישוב לבין עיריית ראשל"צ  (בהיקף היטל השבחה נדרש של כ- 55,000,000 $)

המוטו שלנו

שירות אדיב, יושרה ללא פשרות ונאמנות מוחלטת לאמת המקצועית. 

bottom of page