top of page
י. אלוני שמאות מקרקעין

תחומי התמחות

משרד י. אלוני, אשר הוקם לפני למעלה מ-40 שנה, הוא משרד בוטיק לשמאות מקרקעין, מהמובילים בישראל. הניסיון הרב, שצברנו במהלך השנים, במגוון רחב של תחומי השמאות, משולב בכל חוות הדעת היוצאות ממשרדנו ובפרויקטים אותם אנו מלווים. 

 

אנו מציעים ללקוחותינו שירות איכותי, מקצועי ואישי בתחומים הבאים:

12/ 

הערכות לדיור מוגן

13/ 

הערכות לבתי אבות

14/ 

הערכת בתי מלון

15/ 

הערכות חניונים

16/ 

שמאות להיטל השבחה (השגות לפי תיקון 84)

17/ 

הערכות למרכזים מסחרייםהערכות בנושאי מיסוי למס שבח מקרקעין

18/ 

שמאות לדמי היוון וחכירה

01/ 

הערכות שווי מקרקעין [מכירה, רכישה, שכירות, מימוש]

נכסי מגורים (קרקעות ומבנים). תעשיה. נכסים מניבים - מסחרי, חנויות ומשרדים. חקלאות. תיירות. תחנות תדלוק.

02/ 

הערכות לצורך שיעבוד נכסים כבטחונות לאשראי עסקי

או למימוש לבנקים

03/ 

הערכות לצורך שיעבוד נכסים כבטחונות לאשראי עסקי לגופים חוץ בנקאיים

04/ 

הערכות לפי תיקני דיווח כספי בינלאומי - IFRS

05/ 

יעוץ ברכישה ופיתוח של פרויקטים בתחום הנדל"ן

06/ 

הערכות למרכזים מסחריים

07/ 

הערכות לנושאי פינויים, הפקעות וירידת ערך נכסים

19/ 

השגות למנהל מקרקעי ישראל

08/ 

הערכות לצורך פירוק שיתוף במקרקעין

20/ 

חוות דעת מומחה לבתי משפט 

09/ 

חלוקת נכסים בקיבוצים ובמושבים

21/ 

הכנת דוחות אפס וליווי פרויקטים

22/ 

הכנת דוחות פרויקטים פינוי בינוי

10/ 

קרקעות חקלאיות וזכויות בקרקעות חקלאיות

11/ 

הערכות מקרקעין מיוחדים כגון, מבני ציבור, נכסים לא סחירים ועוד

י. אלוני שמאות מקרקעין - נחום אלוני רוכברגר
bottom of page